Dating for voksne Favrskov

I boligområdet Risvangen og Vorrevangen i det nordlige Aarhus har vi lavet en gennemgribende renovering af kloaksystemet, der var gammelt og slidt. 15.00 viser projektchef Vibeke Bundesen rundt i området og fortæller om de klimatiltag, vi har lavet.

Lige nu er vi ved at lægge sidste hånd på en klimatilpasning af området, som skal sikre, at det er klar til at tage imod de kraftige regnskyl, der er en konsekvens af klimaforandringerne. Regnvandet i haverne og på de offentlige arealer i området bliver fremover håndteret på overfladen i stedet for i rør under jorden, hvor det er muligt.

Vi håber, at du har lyst til at bidrage til vores udvikling ved at fortælle om, hvad du synes, Aarhus Vand gør godt og pege på, hvad vi kan gøre bedre eller anderledes. Resultatet af undersøgelsen bruger vi til at forbedre vores service til dig.

Du er måske en af dem, som modtager en invitation via e-mail til at deltage i en online spørgeskemaundersøgelse eller til at deltage i et kort telefoninterview.I alt når 350 lokale medarbejdere gennem træningsforløbet, og som en markering af, at opgaven nærmer sig sin afslutning var direktør i Aarhus Vand, Lars Schrøder, og direktør i Vandcenter Syd, Mads Leth, i denne uge i Zambia.Her oplevede de projektet på tætteste hold, og de mødte både undervisere og nogle af de lokale, som har deltaget i træningen.Samarbejdet betyder, at der kan trækkes på en større pulje af medarbejdere, så der også hele tiden er folk hjemme til at passe den daglige drift.Formålet er – udover at skabe indtægter for de tre medvirkende vandselskaber – at give medarbejderne nye opgaver og udviklingsmuligheder.

Search for dating for voksne Favrskov:

dating for voksne Favrskov-78dating for voksne Favrskov-69dating for voksne Favrskov-50dating for voksne Favrskov-89

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “dating for voksne Favrskov”